کد خبر: 6323
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apochromatic telescope / /

نوعی تلسکوپ شکستی که بدلیل استفاده از عدسیهای ۳ یا ۴ تکه بعنوان عدسی اصلی خطاهای رنگی آن تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.کیفیت تصاویر این تلسکوپها چه در بزرگنمایی های کم وچه در بزرگنمایی های زیاد ,بسیار بالاست.این تلسکوپها که با نام تلسکوپهای آپو هم شناخته می شوند هم برای رصدهای دیدگانی عالی هستند وهم برای کارهای عکاسی نجومی.

مهمرین ایراد آنها قیمت بسیار زیاد آنها نسبت به اندازه های معادل آنها در انواع دیگر تلسکوپهاست.برای نمونه اگر قیمت یک تلسکوپ نیوتنی ۶ اینچ یک میلیون تومان باشد قیمت یک تلسکوپ آپو واقعی می تواند ۱۵ میلیون تومان باشد.

نوع ارزانتر این تلسکوپها آکروماتیک نام دارند.