کد خبر: 6321
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Synodic period

دوره هلالی

/ / / Synodic period / /

مدت زمانی که دوره اشکال هلالی یک جسم سماوی(ماه ، سیاره تیر ، سیاره زهره) با توجه به چرخشش دور زمین یا خورشید تکرار می شود.دوره هلالی ماه ۵/۲۹ روز  دوره هلالی تیر۸۷/۱۱۵ روز و دوره زهره ۵۸۴ روزه است.برای نمونه اگر امروز سیاره زهره در بیشترین کشیدگی شرقی باشد( که در زمان غروب خورشید مشاهده می شود)بعد از مدتی چرخش بدور خورشید وطی نمودن دوره های هلالی دقیقا ۵۸۴ روز دیگر در همین حالت یعنی در حالت بیشترین کشیدگی شرقی خواهد بود.

گفتنی است دوره شکلهای هلالی ماه با نامهای بدر ،تربیع ،هلال نازک(محاق) و حالات مابین شناخته می شود.