کد خبر: 6316
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / DQ Herculis variables / /

گونه ای از ستاره های متغییر انفجاری مخرب دوتایی که یکی از آنها کوتوله ای سفید است که دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی می باشد.امکان وجود قرص برافزایشی است.انتقال مواد بین دو مولفه وجود دارد ومواد در ناحیه قطبی کوتوله سفید بر آن فرود می آیند.این ستارگان با نام پلارهای میانه (Intermediate polars) هم شناخته می شوند.ستاره نمونه این گروه ،نواختر جاثی 1934  در صورت فلکی جاثی است که یک نواختر کند می باشد.

 

واژه مرتبط:

ستاره های متغییر AM   جاثی