کد خبر: 6311
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Annual equation / /

یک اختلال دوره ای در طول سماوی ماه ناشی از تغییرات کشش گرانشی خورشید حول مدار بیضوی زمین.با نام نامتعادلی سالیانه(annual inequality) نیز شناخته می شود.دامنه آن 11 دقیقه قوسی وطول دوره آن برابر با یک سال آنومالی(بامدت متوسط 25963/365 روز) است.