کد خبر: 6301
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Umbra / /

این کلمه دارای دو کاربرد است:

1-منطقه مرکزی از سایه ماه روی زمین (در زمان خورشید گرفتگی)که در آن خورشید گرفتگی بطور کامل رخ می دهد.

      2-منطقه تیره تر لکه های خورشیدی