کد خبر: 6300
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Penumbra / /

این کلمه دارای دوکاربرد است:

1-       منطقه ای از سایه ماه روی زمین (در زمان خورشید گرفتگی)که در آن خورشید گرفتگی بصورت ناقص رخ می دهد.

      ۲- منطقه روشنتر اطراف لکه های خورشیدی