کد خبر: 6290
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Hyperion / /

هایپریون از اقمار سیاره زحل بزرگترین قمر غیرکروی منظومه شمسی می باشد.دانشمندان عقیده دارند که این جسم آسمانی بخشی از جسم بزرگتری است که در گذشته در اثر برخورد عظیمی شکافته شده است.این قمر اسفنجی دنیای شگفت انگیزی است که دهانه های زیادی در سطح خود دارد.در پایین بیشتر دهانه ها ، مواد تاریک ناشناخته ای وجود دارند.اخترشناسان تصور می کنند که این ماده تاریک ممکن است در برخی مکانها تنها 10 متر ضخامت داشته باشد، به طور نامنظم می چرخد و چگالی بسیار کمی دارد. این قمری بیضی شکل از اقمار زحل درسال۱۸۴۸ توسط bond کشف شده است.قطر آن 400*250*240 کیلومتر  قدر آن2/14 ودر فاصله متوسط 1483000 ازمرکز زحل قرار دارد.


منبع:سایت آسمان پارس

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperion_(moon)

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=HYPERION