کد خبر: 6283
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / yoke mounting / /

نوعی استقرار استوایی که در آن بدنه تلسکوپ مطابق شکل در کنار یا درون قطعه ای بنام yoke  که دارای جهتی شمالی جنوبی است قرار می گیرد.این قطعه خود در دو سمت در دو نقطه با ارتفاع مشخص بگونه ای قرار می گیرد که ستاره قطبی را نشانه رود.

قطعه yoke   تشکیل دهنده محور قطبی بوده ونقطه متحرکی که بکمک بلبرینگ محل اتصال تلسکوپ می باشد هم محور میل را تشکیل می دهد.در گونه دیگر این استقرار که استقرار تصحیح شده انگلیسی یا cross-axis  هم نامیده می شود تلسکوپ در یک سوی yoke  که اکنون به شکل میله است قرار می گیرد وجهت تعادل در سمت دیگر yoke  وزنه ای تعادلی اضافه می شود.تلسکوپ هوکو با قطر دو نیم متر دررصدخانه مونت ویلسون از این نوع استقرار استفاده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع استقرار به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.astronomyasylum.com/telescope_mounts.html