کد خبر: 6280
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Nasmyth telescope

تلسکوپ ناسمیت

/ / / Nasmyth telescope / /

نوعی تلسکوپ بازتابی که توسط شخصی بنام جیمز ناسمیت طراحی شده است.این نوع تلسکوپ نوعی از تلسکوپ کاسگرین است که برپایه سمتی ارتفاعی استقرار دارد.در تلسکوپهای کاسگرین،پرتوهای نور بعد از بازتاب از آیینه اصلی وسپس بازتاب از آیینه محدب مرکزی به سمت سوراخی که در وسط آیینه اصلی تعبیه شده به خارج از تلسکوپ جهت استفاده هدایت می شود.در نوع ناسمیت پرتوهای نوری قبل از رسیدن به آیینه اصلی توسط یک آیینه تخت 45 درجه(مانند تلسکوپهای رایج نیوتونی) به سمت جداره کناری تلسکوپ هدایت می شود ودیگر احتیاجی نیست آیینه اصلی تلسکوپ سوراخ شود.در این نوع تلسکوپ این حفره جهت خروج پرتوهای نوری در ناحیه وسط بلبرینگ محور ارتفاعی  استقرار تلسکوپ انتخاب می شود.با این انتخاب می توان ابزار سنگین وزن مانند دستگاههای طیف سنجی را در مکان چشمی تلسکوپ ودر یک مکان ثابت و روی پایه تلسکوپ قرار داد.در نوع کاسگرین ،بدلیل اینکه ابزار مورد استفاده پشت آیینه اصلی قرار می گیرند با تغییر جهت تلسکوپ وبالا وپایین رفتن بدنه تلسکوپ این ابزار هم باید جابجا شوند که خود احتیاج به پایه ای محکمتر وپیچیده تر دارد.