کد خبر: 6277
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Springfield mounting / /

نوعی استقرار استوایی که دارای یک محل مشاهده ثابت در امتداد محور قطبی است.خود تلسکوپ از نوع نیوتنی بوده که آیینه قطری درون آن،نور را در امتداد محور میل به سمت محور قطبی بازتاب می کند.برای اطمینان از اینکه محور میل در مرکز گرانشی لوله تلسکوپ قرار گیرد احتیاج به وزنه های تعادلی سنگینی است.قابل ذکر است استفاده از چندین آیینه بازتاب کننده  مقداری از نورانیت تصویر می کاهد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع استقرار به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.astronomyasylum.com/telescope_mounts.html