کد خبر: 6275
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Leap second / /

ثانیه ای که گهگاهی به زمان بین المللی چهارچوبی افزوده میشود تا آنرا در محدوده 9/0 ثانیه زمان بین المللی نگه دارد.معمولا" مقدار آن یک ثانیه درسال است اما دو ثانیه هم می تواند باشد.این ثانیه اضافی به آخرین دقیقه روز 31 دسامبر یا 30 ژوئن افزوده میشود گرچه امکان افزودن به انتهای ماههای مارس وسپتامبر هم وجود دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.usno.navy.mil/USNO/time/master-clock/unpublished/leap-seconds