کد خبر: 6274
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Julian date / /

سیستمی ازثبت زمان وتقویم که متاثر از تغییرات تقویم رایج شهری وپیچیدگیهای آن نیست.این سیستم که با نماد JD  شناخته میشود برای اولین بار در سال 1582 میلادی توسط جوزف ژاستوس اسکالیگر فرانسوی وبه افتخار پدرش ژولیوس سزار اسکالیگر (ارتباطی با ژولیوس سزار معروف ندارد)به عنوان تاریخ ژولینی معرفی شده است.روز آغازین این تاریخ اول ژانویه سال 4713 قبل از میلاد انتخاب شده است.این تاریخ به گونه ای انتخاب شده که قبل از تمام حوادث نجومی ثبت شده باشد.لحظه آغازنیزساعت 12 ظهر متوسط زمان بین المللی همان روزانتخاب شده است.  برای مثال رصدی که در تاریخ 24 ژوئن سال 1962 میلادی درساعت 18 زمان بین المللی انجام شده مطابق با JD 2437840.25 می باشد.قسمت صحیح تاریخ ژولینی عدد روز ژولینی  وقسمت اعشار نیز زمان بین المللی بر حسب کسری از روز است.در مثال بالا عدد دست آمده تعداد دقیق روزهای سپری شده از اول ژانویه سال 4713 قبل از میلادی میباشد.عددکسری نیز تفاوت ساعت 18 تا 12 یعنی 6 ساعت یا 25/0 روز میباشد.از تاریخ ژولینی بیشتر برای آنالیز حوادث نجومی که طی دوره های طولانی مدت تکرار میشوند استفاده می گردد.گفتنی است این روش بیان زمان ارتباطی با تقویم ژولینی ندارد.

روز ژولینی تصحیح شده:(MJD)

در روش جدید تر تعیین تاریخ ژولینی ،مبدا تاریخ نیمه شب 17نوامبر سال 1858 میلادی است.بر این اساس

تاریخ ژولینی تصحیح شده =تاریخ ژولینی-2400000/5

پارامترهای مداری ماهواره ها بر پایه این تاریخ بیان میشود.