کد خبر: 6272
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Symbiotic star / /

ستاره ای(در بیشتر حالات ستاره های متغییر انفجاری) که خطوط طیفی شان دارای تناقض از لحاظ دمایی می باشد بطوریکه برای نمونه هم دارای نشانه از ستاره های غول و ابرغول با دمای 3000 درجه هستند وهم ستاره های کوتوله از رده طیفی B  (با دمای 20000 درجه کلوین).اینها نشان دهنده ستاره ای دوتایی بسیار نزدیک است که حتی دو ستاره باهم تماس فیزیکی دارند.

واژه مرتبط:

نواختر سیمبیوتیک


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbiotic_variable_star