کد خبر: 6270
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Ephemeris time(ET)

زمان زیجی

/ / / Ephemeris time(ET) / /

مقیاس زمانی که در محاسبه مدار اجرام در منظومه شمسی بین سالهای 1960 تا 1984 میلادی استفاده می شده است.اساس این مقیاس، ثانیه زیجی بود که در آن طول یک سال اعتدالی(tropical year) در دوره (epoch)سال 1900 میلادی دقیقا" برابر بود با 9747/31556925 ثانیه زیجی.این زمان در بسیاری از موارد ناقص بود تا اینکه در سال 1984 توسط زمان دینامیکی زمینی (که از سال 1991میلادی زمان زمینی نامیده می شود)که در آن از واحد ثانیه استاندارد(SI)استفاده می شود جایگزین گردید.

 

واژه های مرتبط:

زمان اتمی ، زمان چهارچوبی ، زمان دینامیکی گرانیگاهی ، زمان بین المللی