کد خبر: 6269
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Dynamical time(DT)

زمان دینامیکی

/ / / Dynamical time(DT) / /

مقیاس زمانی مورد استفاده در محاسبه حرکات مداری اجرام در منظومه شمسی با کمک روابط گرانشی حاکم.در روابط گرانشی نیوتنی زمان دارای نقش مهمی است،بر اساس تفکر نیوتنی زمان مطلق وجهانی است ومسئله مهم این است که در هربازه زمانی بتوان مکان اجرام را محاسبه کرد.مقیاس زمانی که تا سال 1984 استفاده می شد زمان زیجی نام داشت اما از آن زمان اثرات نسبیتی نیز مطرح شده اند.با توجه به اثرات نسبیتی (مانند انحراف نور بدلیل وجود گرانش)زمان دینامیکی دارای دو شکل است:

1- زمان دینامیکی زمینی(زمان زمینی)  2- زمان دینامیکی گرانیگاهی

تغییرات دوره ای کوچکی بین دو تعریف نامبرده در حد هزارم ثانیه  وجود دارد.

زمان دینامیکی گرانیگاهی شکلی از زمان چهارچوبی(Coordinate time) است با این تفاوت که مقیاس بگونه ای تغییر کرده که دارای تفاوتهای دوره ای با زمان زمینی باشد.

 

واژه های مرتبط:

 زمان اتمی ، زمان بین المللی