کد خبر: 6262
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Julian callendar

تقویم ژولینی

/ / / Julian callendar / /

تقویمی که اولین بار توسط سوسیگنس یونانی از افراد باتجربه حکومت ژولیوس سزار در 46 سال قبل از میلاد وبرای جایگزینی تقویم رومی معرفی شده است.در این تقویم روزها مانند آنچه است که ما اکنون میشناسیم ویک روز اضافی که به ماه فوریه در هر4 سال به عنوان سال کبیسه اضافه می شده است.طول متوسط سال در این تقویم 25/365 روز فرض میشده است که دارای تطابق خوبی نیزبا شروع فصلها بوده است واز این لحاظ به تقویم کنونی بسیار شبیه است. طول سال ژولینی که ۲۵/۳۶۵ روز است با مقدار واقعی تر که 365.2419 است تفاوت ناچیزی داشت . با این روش تعیین تاریخ در هر 4 قرن سه روز اختلاف پیش می آمد تا اینکه در سال 1582 میلادی به اندازه 10 روز با طبیعت فاصله افتاده بود.پاپ گریگوری سیزدهم برای رفع این اشکال دو کار انجام داد.در اقدام اول او اعلام کرد که فردای روز4 اکتبر سال 1582 روز15 اکتبرخواهد بود.در اقدام دوم برای جلوگیری از تکرار این مشکل اعلام شدکه سه تا از هر چهار قرن (آنهاییکه دو رقم سمت راست آنها 00 است)سال کبیسه نخواهند بود.بنابراین سالهای 1700 و1800 و.1900 گرچه بر عدد 400 قابل تقسیم بودند سال کبیسه اعلام نشدند ولی سالهای1600و 2000 سال کبیسه بود.این تقویم با نام تقویم گریگوری شناخته میشود.متاسفانه تقویم ژولینی بین سالهای 1582 تا 1918 ازبین رفت وستاره شناسان برای اعلام تاریخ وقوع حوادث در این زمان به مشکل افتادند و همواره مجبور بودند که سیستم مورد استفاده خود را در کنار حوادث اعلام کنند.گفتنی است در حال حاضر مقداراختلاف تقویم گریگوری با سال خورشیدی واقعی 3 روز در 10000 سال است