کد خبر: 6261
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Markarian galaxies / /

رده ای از کهکشانها که شدت طیف در ناحیه آبی یا ماورابنفش نزدیک آنها از حالت عادی بیشتر است.این کهکشانها توسط ستاره شناسی به نام مارکاریان از رصدخانه بویوراخان بکمک تلسکوپ شناسایی شده اند.فهرستی که او در سال 1970 منتشر کرد شامل حدود 1500 جسم بود که درحال حاضر آشکار شده که  ده درصد آنها از نوع سیفرت 2 درصد کوازار و2درصد هم ستاره  هستند.دسته بزرگی از این کهکشانها دارای فعالیت قوی در تولید ستاره ای هستند مانند کهکشانهای کوتوله ای که همچنان به تولید ستاره می پردازند وسایر کهکشانهای تولید کننده ستاره.