کد خبر: 6257
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mars polar lander(MPL) / /

فضاپیمایی که در تاریخ 3 ژانویه سال 1999 به سمت مریخ روانه شد ودر تاریخ 3 دسامبر همان سال در سطح سیاره فرود آمد.این فضاپیما طوری طراحی شده بود که مستقیما"وارد جو شود سپس بکمک چتر وموشکهای کمکی با حرکتی آرام بر سطح سیاره فرود بیاید.متاسفانه بدلایل نرم افزاری وسخت افزاری موتورهای آن در هنگام فرود درست کارنکردند وفضاپیما از کنترل خارج شد.

یک بازوی ربوتیک چند دوربین مخصوص – وسایل اندازه گیری نوع خاک  ودو مریخ نشین کوچک (Microprobes) هم درون آن جاسازی شده بودند.قرار بود این دو مریخ نشین که مانند توپ بسکتبال بودند به عمق 2 متری سطح نفوذ کنند که آن هم ناموفق ماند.