کد خبر: 6248
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Nakhlite / /

نام گونه کوچکی از شهابسنگها که از پیروکسین تشکیل شده است.پیروکسین سیلیکاتی است که از کلسیم آهن ومنیزیم تشکیل شده است.تصور بر این است که این سنگها دارای ریشه مریخی باشند.تاکنون 3 عدد از این گونه شناسایی شده است.ناخلا  یا نخل نام مکانی در مصر است که در سال1911 برای اولین بار سقوط یک عدد ازشهاب سنگها از آنجا گزارش شده است.