کد خبر: 6247
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magnetic cloud / /

همدم بین سیاره ای فوران های تاج خورشیدی(CME )که دارای توپولوژی شار مغناطیسی استوانه ای است.یک سوم جریانات باد خورشیدی به صورت ابر مغناطیسی خود نمایی می کند. این ابر در واقع نتیجه CME  ها در فضای بین سیاره ای است.