کد خبر: 6221
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Coronal hole

حفره تاجی

/ / / Coronal hole / /

مناطقی از تاج خورشیدی که از دیگر مناطق تاج سردتر، تیره تر ودارای چگالی پلاسمای کمتر هستند.این مناطق اولین بار توسط تلسکوپ اشعه ایکس اسکای لب در مدار زمین یافت شدند.در زمان کمترین فعالیت خورشیدی بیشتر در مناطق قطبی ودر زمان فعالیت زیاد خورشید در هر جایی از سطح خورشید ودر میان تاج خورشیدی قابل مشاهده هستند.

این مناطق با تمرکز تک قطبی خطوط میدان مغناطیسی باز مرتبط هستند.مولفه های با سرعت زیاد بادهای خورشیدی در امتداد خطوط میدان مغناطیسی بازی که از حفره های تاجی می گذرند حرکت می کنند.