کد خبر: 6220
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Gaussian year

سال گاوسی

/ / / Gaussian year / /

سال گاوسی همان سال نجومی است که برای یک سیاره با جرم ناچیز نسبت به خورشید تعریف می شود، مدار این جرم تصوری توسط اثرات گرانشی سیارات دیگر مختل نمی شود.این مدار با توجه به ثابت گرانشی گاوس تعریف می شود.چنین سیاره فرضی ای باید در فاصله نزدیکتری نسبت به فاصله متوسط زمین تاخورشید در مدار قرار داشته باشد.مدت زمان آن 256898/365 روز است.

 

واژه مرتبط:

سال بسلی