کد خبر: 6218
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Anomalistic year / /

فاصله زمانی بین دو عبور متوالی زمین  نسبت به یکی از نقاط اپساید مدار حول خورشید .نقاط اپساید شامل دو نقطه حضیض واوج می باشد.معمولا" فاصله زمانی بین دو عبورمتوالی زمین از نقطه حضیض مداری که در 4 ژولای هرسال رخ می دهد بعنوان سال آنومالی بیان می شود .مدت متوسط آن 25963/365 روز است. مدت زمان آن اندکی از سال نجومی بیشتر است چراکه این نقاط مرجع دارای حرکت تقدیمی(precession (هستند.به بیان دقیق تر ،به دلیل حرکت به سمت مشرق نقطه حضیض زمین به دور خورشید طول سال آنومالی حدود 4 دقیقه و 5/43 ثانیه زمانی از طول سال نجومی بلندتر است.این تغییرات ناشی از اختلالات گرانشی سیارات منظومه شمسی است.

 


برای دریافت مقاله ای درباره تغییر طول سال شمسی از آقایان حسن پناه امیر حسن زاده اینجا را کلیک کنید.