کد خبر: 6216
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Ecliptic year(draconic year)

سال گرفتی

سال گرهی / / / Ecliptic year(draconic year) / Eclipse year /

واحد زمان در بیشتر تقویمها،مدت حرکت ظاهری مداری خورشید است که سال نامیده می شود.برای تعیین مدت حرکت یک متحرک به یک نقطه نشانه،یا به بیان دقیقتر به یک راستای گذرنده بر نقطه نشانه وهمچنین ناظر نیاز است.در نجوم،برای تعیین دوره حرکت ظاهری مداری خورشید، ازراستاهای متفاوتی استفاده می کنند.در این حالت،مدت یک سال برابر فاصله زمانی بین دو عبور متوالی خورشیداز راستای مورد نظر است.مهمترین راستاهای مورد استفاده عبارتند از :راستای زمین- ستاره ،راستای زمین –گره مدار ماه(یکی از دو نقطه تقاطع مدار ماه با دایرﺓالبروج) وراستای زمین –نقطه اعتدال بهاری(اولین نقطه حمل).مدت بدست آمده از راستاهای یاد شده با هم متفاوتند.مدت سال بدست آمده از راستای زمین –گره مدار ماه را سال گرفتی می نامند.دلیل این نامگذاری این است که خورشید یا ماه گرفتگی زمانی اتفاق می افتد که ماه روی گره مدارش یا حوالی آن باشد.مدت سال گرفتی بدلیل جابجایی قابل ملاحظه گره مدار در خلاف جهت حرکت خورشید،کوتاهتر از سال نجومی وبرابر 62003/346 روز(یا 346 روز و14 ساعت و52 دقیقه و6/50 ثانیه)است.

سال دراکونیک یا اژدهایی از اینجا آمده که بشر ابتدا تصور می کرده که عامل ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی یک اژدها بوده است.


منبع:کتاب تقویم هجری شمسی نوشته دکتر ایرج ملک پور