کد خبر: 6209
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Perseus meteor shower / /

بارش شهابی برساوشی یکی از معروفترین بارش های شهابی سالیانه است که در2 2-21 مرداد هرسال به اوج فعالیت خود می رسد. این بارش یکی از شورانگیزترین فستیوالهای سالیانه نجومی است که در شب های گرم تابستان منجمان آماتور را گردهم می آورد. نخستین گزارشات رصد این بارش به بیش از 2000 سال پیش بر می گردد که در شرق دور(چین،ژاپن و ...) ثبت شده است. دنباله دار منشاء بارش برساوشی ،دنباله دار سویفت-تاتل است که در سال 1862 توسط لوییس سویفت از نیویورک و هورس تاتل از رصدخانه هاروارد کشف شد. چند سال پس از کشف این دنباله دار بود که «شیپارلی» با کمک محاسباتش نشان داد که دنباله دار سویفت-تاتل منشاء بارش شهابی است. این اولین بار بود که ارتباط بارش شهابی و دنباله دار به اثبات می رسید. افزایش فعالیت بارش برساوشی در سالهای 63-1861 تایید کننده این مطلب بود. دوره تناوب دنباله دار سویفت-تاتل حدود 130 سال است و آخرین بار در اوایل دهه 1990 به حضیض خود رسید و در سالهای 1992و 1991 سرعت ساعتی سمت الراسی(ZHR) آن به بیش از 200 رسید. اما در سالهای بعد  بارش برساووشی به فعالیت معمول خود ادامه داد تا اینکه همانطور که انتظار می رفت در سال 2004 ZHR  این بارش به 200 رسید. اما در سالهای اخیر بارش شهابی معمولی داشته است و باید منتظر افزایش فعالیت آن در سال 2028 بمانیم.

بارش شهابی برساووشی 27 تیر هر سال همزمان با برخورد زمین با توده ذرات فعال می شود و تعداد شهابهای آن به تدریج افزایش می یابد تا در حوالی 22 مرداد به اوج خود می رسد. در این هنگام زیر آسمان تاریک می توان شاهد 60-40 شهاب در ساعت بود.سرعت شهابها در این بارش در حدود 60 کیلومتر درثانیه است.پس از آن تعداد شهابها به تدریج کاهش می یابد تا اینکه در 3 شهریور با خروج زمین فعالیت آن به پایان می رسد.

دلیل نامگذاری بارش شهابی برساوشی:از آنجاییکه به نظر می رسد کانون بارش ها در صورت فلکی برساوش قرار دارد این بارش با نام برساوشی شناخته می شود.

قابل ذکر است همزمان با این بارش،بارش شهابی دلتا دلو جنوبی نیز فعال است که البته  تعداد آنها ناچیز است.


منبع :سایت آسمان پارس

عکس :محمد سلطان الکتابی بارش شهابی مرداد ۱۳۸۹ اصفهان