کد خبر: 6198
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Thebe / /

یکی از اقمار نامنظم مشتری با ابعادی در حدود 100 کیلومتر که در سال 1979 توسط استیفن سینات کشف شده است.این قمر از لحاظ گرانشی به سیاره مشتری قفل شده است یعنی همیشه یک سمت آن به سوی مشتری است.در حدود 3 تا 4 دهانه برخوردی بر سطح آن وجود دارد.بزرگترین دهانه آن 40 کیلومتر قطر دارد.

 

برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی آن به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/THEBE/target