کد خبر: 6184
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Retrograde motion

حرکت رجعی

/ / / Retrograde motion / /

در حالیکه زمین به حالت مقابله با سیارات بیرونی مانند مریخ یا مشتری نزدیک می شود وبعد از عبور از آن حالت به نظر می رسد که این سیارات حرکت عادی به سمت شرق خود در زمینه ستارگان  را متوقف کرده وبه سمت غرب برمی گردند بعد از مدتی دوباره متوقف شده وحرکت عادی خود به سمت شرق را آغاز می کنند.این حرکت ویژه سیارات بیرونی ناشی از این است که زمین در مدار دور خورشید سریعتر از آنها حرکت می کند.در حالیکه زمین از آنها سبقت می گیرد به نظر می رسد که مانند اتومبیلی در اتوبان از زمین عقب می مانند وبه عقب بر می گردند ولی بعد از اینکه فاصه زمین با آنها بیشتر شد (برای مثال بعد از گذشت دو ماه ) به نظر می رسد که حرکت عادی خود را آغاز می کنند. عکس بالا مسیر ظاهری سیاره مریخ را نشان می دهد.

 

نمایش جالب از حرکت رجعی در آدرس زیر وجود دارد:

http://www.img98.com/images/0iob7tehc8qxeyh85lo5.gif