کد خبر: 6178
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ida / /

نام یکی از سیارکهای کمربند اصلی که خود دارای قمر می باشد..برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی این قمر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/IDA/target

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/243_Ida