کد خبر: 6159
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Vesta / /

چهارمین سیارک بزرگ در کمربند اصلی سیارکها با قطر بین 530 تا468 کیلومتر.بدلیل زیاد بودن درخشندگی سطحی تنها سیارکی است که گاهی با چشم غر مسلح هم مشاهده می شود.

این سیارک توسط ستاره شناس آلمانی ویلیام اولبرس در سال 1807 کشف شد.اما او انتخاب نام آن را به ریاضیدان بزرگ کارل فریدریچ گاووس سپرد واو هم نام وستا را برای آن انتخاب نمود.بعد از کشف این سیارک تا 38 سال هیچ سیارک جدیدی کشف نشدتا اینکه سیارک آستراآ کشف گردید.در اوایل شکل گیری منظومه شمسی درون آن به حالت مذاب بوده وظاهرا" دارای هسته وپوسته می باشد.

 

برای اطلاع از موقعیت روزانه این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.heavens-above.com

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/4_Vesta