کد خبر: 6158
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Beidou / /

اولین ماهواره سیستم چینی قطبنما در 30 اکتبر 2000 در فاصله 35000 کیلومتری در مدار قرار گرفت. این سیستم بر خلاف سیستم ها GPS و Galileo و Glonass علاوه بر ماهواره های MEO یا مدار متوسط، دارای ماهواره های مدار بالا (GEO) یا متوقف نیز هستند. مشخصات ماهواره های پرتاب شده عبارتند از:

 

 

 

تاریخ پرتاب

حضیض مداری

1

Beidou 1A

31-10-2000

35772 کیلومتر

2

Beidou 1B

21-12-2000

35753 کیلومتر

3

Beidou 1C

25-5-2003

35760 کیلومتر

4

Beidou 1D

3-2-2007

35326 کیلومتر

5

Beidou 2A

14-4-2007

21519 کیلومتر

 

این سیستم قرار است با 35 ماهواره کامل شود. 30 ماهواره مدار متوسط و 5 ماهواره مدار بالا. ظاهرا تنها یک ماهواره مدار بالا و 29 ماهواره مدار متوسط از این سیستم برای تکمیل باقی مانده است.

 

چین با اینکه در سپتامبر 2003 به سیستم ماهواره ای گالیله ملحق شد، در 2 نوامبر 2006 اعلام کرد که سیستم قطبنما از 2008 آماده خدمات خواهد شد. این کشور اکنون در حال ساخت این ماهواره های می باشد.

 


منبع :http://geoinfo.blogsky.com/