کد خبر: 6142
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

South celestial pole

قطب جنوب سماوی

/ / / South celestial pole / /

دو نقطه تلاقی ادامه محور زمین با کره سماوی قطب شمال سماوی (NCP )وجنوب سماوی (SCP )  نامیده می شود.