کد خبر: 6110
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / European Space Agency / Esa /

نام سازمانی باهدف سازماندهی فعالیتهای اروپایی در زمینه علوم فضایی .این آژانس با ناسا ارتباط تنگاتنگی دارد.

آدرس سایت رسمی اسا:

http://www.esa.int/esaCP/index.html