کد خبر: 6102
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Radio astronomy / /

علم مطالعه ورصد اجرام آسمانی ای که در طول موجهای رادیویی دارای تابش هستند.گفتنی است این اجرام می توانند در طول موجهای نوری نیز تابش داشته باشند.

در این شاخه از علم ستاره شناسی بجای تلسکوپهای نوری از تلسکوپهای رادیویی استفاده می شود.برای خواندن مقاله ای درباره تاریخچه این علم به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?t=6468

برای خواندن مقاله ای کامل درباره نجوم رادیویی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.isa.ir/enc/components6.php?articleId=35