کد خبر: 6080
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Altitude / /

زاویه بین جرم مورد نظر با افق ناظر بر حسب درجه:دقیقه :ثانیه(قوسی).این زاویه بین صفر تا نود درجه متغییر است.ارتفاع جرمی که در افق باشد صفر وارتفاع جرمی که در بالاترین نقطه بالای سر یا سرسو هم ۹۰ درجه است.

یکی از راههای بیان مختصات اجرام سماوی ٬استفاده از مولفه های سمت وارتفاع می باشد.بنابراین با داشتن سمت وارتفاع دقیق هر جرم می توان آنراموقعیت یابی و مشاهده نمود. این سیستم مختصات٬ مختصات سمت ارتفاعی نامیده می شود.ارتفاع اجرام به زمان بستگی دارد یعنی باگذشت زمان مقدار آن تغییر می کند.اگر برای اندازه گیری زاویه ها در آسمان از دستان خود استفاده می کنید شکل زیر می تواند به شما کمک کند

ارتفاع هر قطبی که بالای افق باشد برابر با عرض جغرافیایی محل می باشد.

مطلبی درباره ارتفاع هلال ماه نو:

زاویه مرکز ماه تا افق ناظر برابر با ارتفاع ماه می باشد.در هلال هایی که زاویه توجیه هلال با افق  ۱۸۰ درجه می باشد(که گهگاهی بانام هلالهای خجالتی هم شناخته می شوند)، ارتفاع هلال حدود ۲۵/۰ درجه کمتر از مقدار ارتفاع ماه می باشد.معمولا ارتفاع هلال را در زمان طلوع یا غروب خورشید ویا در بهترین زمان مورد بررسی قرار می دهند.هرچه ارتفاع هلال کمتر می شود،به علت افزایش غبار واثر شکست جوی،احتمال رویت هلال کمتر می شود.لذا از قدیم الایام ارتفاع زیاد را به عنوان یک پارامتر مهم ومناسب برای رویت پذیری هلال در نظر می گیرند.

منبع: مقاله ای از آقای سید قاسم رستمی