کد خبر: 6075
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Magnetic storm / /

اختلال گسترده وناگهانی  در میدان مغناطیسی زمین ناشی از اختلالات خورشیدی مانند زبانه های خورشیدی.حمله یک طوفان مغناطیسی ممکن است در یک ساعت رخ دهد ولی بازگشت تدریجی به شرایط اولیه ممکن است چند روز بطول بیانجامد.