کد خبر: 6055
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Radiowave / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بلند از 10 تا1000 متر.برای مطالعه اجرام آسمانی که در طول موجهای رادیویی دارای تابش هستند(مانند کوازارها) به تلسکوپهای رادیویی احتیاج داریم.

 

برای خواندن مقاله ای کامل درباره نجوم رادیویی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.isa.ir/enc/components6.php?articleId=35