کد خبر: 6046
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

rita valley

دره ریتا

/ / / rita valley / /

دره ریتا از گودالی به همین نام شروع می شود٬ در زیر دریای شهد قرار دارد وراهی 500 کیلومتری را با فراز ونشیب های بسیار به سختی به جنوب شرق ادامه می دهد.گودال های بسیار چهره اش را دگرگون کرده است وبخش آخر آن خیلیدورتر از تنه اصلی دیده می شود.ریتا راهنمای بسیاری از مناظر زیباست. مثلا" در جنوب دهانه ریتا دهانه عجیب جانسون وتعداد بسیاری دهانه روی هم افتاده دیده می شوند.رصد دهانه های اطراف وجنوب آن (steinheil-hammel-reimorus) خالی از لطف نیست.

منبع : مجله نجوم