کد خبر: 6045
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Puppids meteor shower / /

این بارش در اوائل اردیبهشت به اوج خود می رسد وناشی از عبور زمین از مدار یک دنباله دار است.این بارش چندان چشمگیر نیست.معمولا" شهاب های این بارش با بارش شهابی شلیاقی همزمان می شوند.مکان مرکزی شروع حرکت شهاب های آن صورت فلکی کشتیدم است.