کد خبر: 6043
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Lyrids / /

این بارش در اوائل اردیبهشت هرسال به اوج خود می رسد ذرات بارش باقیمانده عبور دنباله دار تاچر(Thatcher) است که در سال ۱۸۶۱ کشف شده است ودوره تناوب آن نیز ۴۱۵ سال می باشد.درحقیقت منشاءبارش وجود ذرات این دنباله دار روی مدار آن است وبسته به اینکه زمین از چه فاصله ای از آنها عبور کند می تواند بارش چشم گیر یا معمولی را به نمایش بگذارد.پارامتر ساعتی بارش(ZHR) بین 20 تا 100 عدد در سالهای متفاوت متغییر است.این عدد در سال ۱۹۸۲ برابربا ۹۰ گزارش شده است.