کد خبر: 6034
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Maria / /

کلمه maria  کلمه لاتینی به معنای دریاها بوده ومعادل فرد آن mare  می باشد.قبل از اینکه فضا کاوها به سطح ماه برسند همه آگاهی ما درباره آن با نگاه از میان تلسکوپها به ماه حاصل می شد. در سال ۱۶۱۰ وقتی که گالیله با تلسکوپ تازه اختراع شده خود به رصد ماه پرداخت نواحی تاریکی را در سطح آن مشاهده کرد و فکر کرد که این نواحی تاریک دریاست و لذا این مناطق را دریا نامید. البته قبل از گالیله ستاره شناسان دیگری این مناطق را رصد کرده بودند و نام دریا را روی آن مناطق گذاشته بودند. گرچه ستاره شناسان امروزی می دانند که هیچ آبی در سطح ماه وجود ندارد با این حال اسامی سنتی همچنان روی نقشه های ماه باقی مانده اند. در واقع دریاهای ماه سطوحی عظیم و کاملاً خشک از سنگ گدازه ها هستند. این گدازه ها در حدود ۳میلیارد سال پیش در بخشهایی از سطح سفید ماه که مملو از دهانه های آتشفشانی بوده سرازیر شده و روی قسمتهایی از آنها را پوشانده است. سپس این حجم عظیم گدازه ها سرد شده اند و به این ترتیب دریاهای ماه به وجود آمدند.
اگر شما هم هنگام ماه کامل با چشم غیر مسلح به ماه نگاه کنید می توانید مناطقی را ببینید که نسبت به نقاط دیگر ماه تیره تر هستند وممکن است این تصور به وجود آید که در سطح ماه دریا واقیانوس وجود داردهمچنین اگر بایک دوربین دو چشمی یا تلسکوپ به سطح آن بنگرید این مناطق تیره را به صورت اشکالی تقریبا" دایره ای وشبیه اقیانوسهای زمین خواهید دید.

امروزه مشخص شده است که دریاها چیزی جز جریان گدازه در گذشته های دور برسطح ماه بر اثر برخوردهای عظیم شهابسنگی وبوجود آمدن سطحی تقریبا" صاف بر روی آن نیستند.به بیان دیگر با خروج مواد مذاب از قسمتهای درونی ماه وپخش این مواد بر سطح آن یک دشت پر از گدازه پدید آمده که پس از سرد شدن این گدازه ها،مناطقی صاف وهموار در سطح ماه ایجاد شده است.دریاها حدود 16 درصد از سطح کره ماه را اشغال کرده اند وبزرگترین آنها دریای بارش نام دارد که قطر آن حدود ۱۱۰۰ کیلومتر است. این مناطق دارای پوششی از گردوغبار هم می باشند.

 

 

دریای شرقی

Mare Orientale

اقیانوس طوفانها

Oceanus Procellarum

دریای باران

Mare Imbrium

دریای ابرها

Mare Nubium

دریای رطوبت

Mare Humorum

دریای شادی

Mare Sererenitis

دریای آرام

Mare Tranquilitatis

دریای شهد

Mare Nectaris

دریای حاصلخیزی

Mare Foecunditatis

دریای بخارها

Mare Vaporum

دریای خطرها (بلایا)

Mare Crisium

دریای اسمیت

Mare Smythii

دریای کناره

Mare Marginis

دریای امواج

Mare Undarum

دریای کف آلود

Mare Spumans

دریای مسکو

Mare Moscoviense

دریای استعداد

Mare Ingenii

دریای جنوبی

Mare Australe

دریای سرما

Mare Frigoris

دریای هامبولت

Mare Homboldtianum

خلیج کوچک رنگین کمان

Sinus Roris

خلیج کوچک شبنم

Sinus Iridum

خلیج کوچک سیلها

Sinus Roris

خلیج کوچک میانه

Sinus Aestuum

باتلاق عفونت

Palus Putredinis

دریاچه رویاها

Lacus Somniorum

دریاچه مرگ

Lacus Mortis

باتلاق بیماریها

Palus Epidemiarum

 

گفتنی است دریاهای ماه توسط گیام باتیستا ریچیولی  اخترشناس ایتالیایی در سال ۱۶۵۱، با این اسامی جالب و عجیب نامگذاری شده اند .برای کسب اطلاعات عددی درباره دریاهای ماه اینجا را کلیک نمایید.


جدول گرفته شده از سایت دانشنامه رشد.