کد خبر: 6021
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Orthoscopic eyepiece / /

      در این نوع عدسی چشمی خطاهای واپیچش تصویر تقریبا” بطور کامل از بین  رفته و در صورتیکه خوب ساخته شده باشد در زمره بهترین چشمی های تلسکوپ بویژه در بزرگنمایی زیاد به حساب می آید . مهمترین ویژگی این نوع چشمی زیاد بودن فاصله راحتی چشم آن است .

یکی از مشکلات که در این نوع چشمی و بطور کلی در تمام چشمی هایی که از عدسی های زیادی تشکیل شده باشند خود نمایی می کند ، کاهش مقدار نور هنگام عبور از میان عدسی ها است ، این کاهش با پوشش دار کردن عدسی های مورد استفاده تا حد زیادی قابل جبران است .

     این چشمی از سه  عدسی بهم چسبیده ویک عدسی مجزا تشکیل شده است . میدان دید آن زیاد (حداکثر 80  درجه ) بوده و جهت رصد سحابی ها بسیار مناسب است این چشمی و بطور کلی تمام چشمی هایی که دارای میدان دید زیاد هستند از ابیراهی آستیگماتیسم در نزدیکی لبه میدان دید رنج می برند .