کد خبر: 5998
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Coma / /

ابری از گاز وغبار که هسته دنباله دار را در بر گرفته است.زمانی که دنباله دار به خورشید نزدیک می شود (از فاصله حدود 3 تا 4 واحد نجومی )بدلیل تابش وحرارت خورشید در اطراف هسته شکل می گیرد وبا نزدیک شدن به خورشید بزرگتر می شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.ifa.hawaii.edu/~jewitt/coma.html