کد خبر: 5992
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

رمبش / / / Collapse / /

فروریختن یک جسم مانند یک ستاره پرجرم در خود .زمانیکه نیروهای رو به بیرون کم شوند گرانش ستاره  که یک نیروی رو به داخل است موجب می شود که  ستاره برمبد.