کد خبر: 5986
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Superior planets

سیارات خارجی

/ / / Superior planets / /

سیارات منظومه شمسی شامل مریخ  مشتری  زحل   اورانوس و نپتون که مدار آنها بیرون از مدار زمین قرار دارد یعنی نسبت به زمین از خورشید دور تر هستند.