کد خبر: 5982
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / titania / /

نام یکی از اقمار بزرگ سیاره اورانوس با قطر ۱۵۸۵ کیلومتر که درفاصله ۴۳۳۴۴۰ کیلومتری از مرکز اورانوس قرار دارد.

برای کسب اطلاعات درباره نام عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TITANIA/target