کد خبر: 5977
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Rhea / /

ری آ  بعداز تیتان بزرگترین قمر زحل است . درسال ۱۶۷۲ توسط cassini کشف شده است.قدر آن 8/9 وقطر آن1530 کیلومتر ودر فاصله متوسط527200 کیلومتر از مرکززحل قراردارد.

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/RHEA/target