کد خبر: 5975
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

tethys

تتیس

/ / / tethys / /

از اقمار بزرگ زحل  که در سال ۱۶۸۴ توسط cassini کشف شده است. قطر آن 1050 کیلومتر قدر آن4/10 وفاصله متوسط از مرکز زحل 294700 کیلومتر است.چگالی آن به آب بسیار نزدیک است .

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TETHYS/target