کد خبر: 5972
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / sinope / /

نام نهمین قمر مشتری که در سال nicholson کشف شده است.قطر آن 21 کیلومتر وقدر آن 1/18 است. فاصله متوسط ازمرکز مشتری 23700000 کیلومتر ومدت گردش نجومی 758 روز است.