کد خبر: 5971
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / pasiphae / /

نام هشتمین قمر مشتری که درسال ۱۹۰۸ توسطmelotte کشف شده است.قطر آن 27 کیلومتر وقدر آن 6/18 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 23300000 کیلومتر ومدت گردش نجومی آن 744 روز است.