کد خبر: 5969
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / ananke / /

نام دوازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۵۱ توسط nicholson کشف شد.قطر آن ۲۸ کیلومتر وقدر آن 6/18 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 20700000 کیلومتر ومدت زمان گردش نجومی به دور مشتری 631 روز است.